Gravstenar – Dekorationer

En lämplig symbol gjuten i brons ger gravstenen ett speciellt värde.

Kors

Dubbelkors

Trippelkors

Kors

Roskors

Liljekonvaljkors

Litet liljekonvaljkors