Detta är ett modellurval av våra vanligaste stenar.
Naturligvis utför vi även minnesstenen efter beställarens önskemål, en ide eller ett kort för att få en personlig utformning.
Samtliga stenar kan utföras med valfri dekor, textstil och stensort.
De finska gravstenarna ger ett robust och gediget intryck då dessa stenar har en tjocklek på 15cm